Ocena skutecznosci zastosowania neurorozwojoweij diagnostyki i terapii metoda Vojty u niemowlat z zaburzeniami motoryki spontanicznej

Banaszek, B.

Rozprawa na stopien doktora nauk medycznych, Slaska Akjademia Medyczyna, Katowice

1997